04 Dec, 2019
SOL

Ragnar Johansson utsedd till Årets Sjöfartsprofil

Göta Älvklubben har utsett Svenska Orient Liniens vd Ragnar Johansson till Årets Sjöfartsprofil 2019. Ragnar får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete med att utveckla svensk sjöfart i olika sammanhang.

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade personer inom medievärlden. Varje år utser man Årets Sjöfartsprofil med syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Den som utses ska under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

 

Juryns motivering till valet av Årets Sjöfartsprofil 2019:
” Ragnar Johansson har arbetat med att utveckla svensk sjöfart i olika sammanhang under många år och har bland annat varit ordförande i Svensk Sjöfart där han var med om att slutföra tonnageskatten. Som VD för SOL har han varit den drivande kraften i att utveckla sjöfarten i Östersjön under 2019 med en storsatsning på nya fartyg som byggs med miljöklok teknik och som dessutom kommer att vara svenskflaggade. Han har dessutom verkat för att flytta gods från land- till sjötransport i Vänernområdet.”

 

Ragnar Johansson var både stolt och glad över utmärkelsen som delades ut på kvällen den 2 december.
– Jag känner mig glad och hedrad över att bli en i raden av uppmärksammade profiler inom svensk sjöfart, säger han.

 

Fakta:
Tidigare Sjöfartsprofiler:
2018 Pia Berglund, Regeringens samordnare för sjöfart
2017 Jonas Backman, VD för Sirius Shipping och initiativtagare till Donsö Shipping Meet
2016 Lena Göthberg, VD för GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast
2015 Christopher Pålsson, VD Maritime Insight Lloyd’s List Intelligence
2014 Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening
2013 David Kristensson, VD och ägare, Northern Offshore Services.
2012 Sven Hulterström, Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB
2011 Peter Jacobsson, VD Floatel
2010 Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum
2009 Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet
2008 Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk
2007 Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen
2006 Roger Nilsson, VD, Donsötank
2004 Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena
2003 Lennart Simonsson, VD, Broströms
2002  Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime
2001 Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket
2000 Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt
1999 Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet
1998 Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen
1997 Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet
1996 Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen
1995 Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line

Fill in the form

Contact us