15 Jun, 2018
SOL

Svenska Orient Linien, SOL, tog initiativet att undersöka om marknaden fanns för att starta en
småskalig containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn. Tyvärr visade det sig att tiden inte
riktigt var mogen för en start just nu.

Svenska Orient Linien gick före, med avsikt att starta en konkurrenskraftig och miljöeffektiv
containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn. Med tanke på hur tungt belastad vårt väg- och
järnvägsnät är idag, var avsikten att avlasta dessa transportsystem i den mest logiska korridoren
Göteborg-Kristinehamn.

– Vi tror att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete,
säger Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien. Därför var vi intresserade av att vara med och
utveckla den småskaliga IMO-sjöfarten och erbjuda marknaden en sjöfartsbaserad inrikes
containerpendel. Marknaden var dock inte mogen för detta ännu, men vi är övertygade om att det är
rätt och att det kommer att komma inom en inte allt för lång tid.

Vi konstaterar att förändringsviljan är relativt låg för nya system, vilket antagligen inte är unikt för
transportvärlden. Och trots goda intentioner från Regering och Riksdag, är det inte mycket som
händer för att konkret hjälpa till att få igång inrikes sjöfart. De höga marginalkostnader som de
statliga avgifterna ger, kräver att man har stora volymer för att överhuvudtaget våga starta en trafik.
Det är denna tröskeleffekt som behöver ses över om vi på allvar skall kunna få en förändring av
transportmönstret.

När staten nyligen lät meddela att man tillför ytterligare 560 miljoner till järnvägen, öronmärkta att
sänka järnvägskundernas kostnader, blev uppförsbacken plötsligt alltför brant.

SOL, som kännetecknas av korta beslutsvägar och kvalitet, flexibilitet och entreprenörsanda, såg
möjligheten att vara med att förändra detta mönster, men inser att tiden inte är riktigt mogen just
nu.

För mer information kontakta:
Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien AB, tel 031-354 40 00
Kristofer Andrén, containerpendelprojektet, tel 0733-88 10 20

Fill in the form

Contact us